Programi

Naša Udruga je vlasnik verificiranih programa rada za sljedeće programe:

1) obuka neplivača
2) obuka neplivača za djecu predškolske dobi
3) aerobik u vodi
4) sinkronizirano plivanje
5) obuka plivanja te primjena plivanja u rekreacijske i kineziterapijske svrhe osoba s invaliditetom.

Ti su programi prošli verifikaciju Ministarstva znanosti obrazovanja i športa te su odobreni u siječnju 2007. godine.

Obuka neplivača
Obuka neplivača provodi se od 9. ožujka 2007. godine na Gradskim bazenima “Cerine” na temelju ugovora koji je potpisan 1. ožujka 2007. godine između Trg d.o.o., Koprivničko-križevačke županije i Udruge kineziologa grada Koprivnice. Program provode članovi UKGK te se izvodi u trajanju od 20 školskih sati raspoređenih u 5 radnih dana, a provodi se kod djece trećih razreda osnovnih škola.

RASPORED ŠKOLE PLIVANJA

datum osnovna škola vrijeme
27.2.-2.3.2012 8-12
13-17
5.-9.3.2012 8-12
13-17
12.-16.4.2012 8-12
13-17
19.-23.3.2012 OŠ “Gola”, OŠ “Koprivnički Bregi” 8-12
OŠ “Grigor Vitez” Sv. Ivan Žabno, OŠ “Kalnik” 13-17
26.-30.3.2012 OŠ “Ferdinandovac”, OŠ “I.L. Croata” Kalinovac 8-12
13-17
datum osnovna škola vrijeme
2.-6.4.2012 OŠ “Legrad”, OŠ “M.P. Miškine” Đelekovec 8-12
13-17
10.-14.4.2012 OŠ “Sveti Petar Orehovec” 8-12
13-17
16.20.4.2012 OŠ “F. Koncelak” Drnje 8-12
OŠ “Molve” 13-17
23.27.4.2012 OŠ “F.V. Šignjar” Virje 8-12
OŠ “Prof. B. Mađer” Novigrad Podravski 13-17
datum osnovna škola vrijeme
30.4.-4.5.2012 8-12
13-17
7.-11.5.2012 OŠ “Grgura Karlovčana” Đurđevac 8-12
OŠ “Grgura Karlovčana” Đurđevac 13-17
14.-19.5.2012 8-12
13-17
21.-25.5.2012 OŠ “Sokolovac” 8-12
13-17
28.5.-1.6.2012 8-12
13-17
datum osnovna škola vrijeme
4.-9.6.2012 8-12
13-17
11.-15.6.2012 OŠ “Braća Radić” Koprivnica 8-12
OŠ “Braća Radić” Koprivnica 13-17
18.-22.6.2012 OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica 8-12
OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica 13-17
25.-29.6.2012 8-12
13-17